Lenteactie MBO -> MBO

Route 35 biedt extra ondersteuning aan de zittende MBO studenten die mogelijk VSV-er worden. Deze studenten dreigen uit te vallen, doordat zij een verkeerde keuze hebben gemaakt of een andere verwachting van de opleiding hebben. 

Wat houdt de lente actie MBO in?
Tijdens de Lente actie MBO worden studenten die geregistreerd staan bij Route 35 gebeld om te checken of het vinden van een vervolgopleiding gelukt is.

De medewerkers van Route 35 bellen in de maand mei de studenten die zij in het lopend schooljaar geadviseerd hebben bij het maken van een nieuwe studiekeuze. Doel van het contact is om te checken of de student al aangemeld/aangenomen/geplaatst is bij een nieuwe opleiding

Tijdens het gesprek wordt er ook besproken of er nog extra ondersteuning nodig is en op welke manier. Als dat nodig is, wordt er een gesprek ingepland.

De student heeft een gesprek met de medewerker Route 35 (behandelaar) om eventuele problemen rondom de overstap naar een andere MBO-opleiding helder te krijgen. Daaruit voortkomende acties worden direct ondernomen met als doel dat de studenten nog voor de zomervakantie aangemeld en geplaatst zijn in een passende opleiding.  

Route 35 is de schakel naar een opleiding als je geen startkwalificatie hebt!

Bezoekadres:
Stappegoorweg 183
5022 DD TILBURG

Postadres:
Postbus 1330
5004 BH TILBURG

T 013 - 539 7274
F 013 - 539 7011
E-mail ons