Overgang van VO naar MBO

Transfercoach

De Transfercoach geeft ondersteuning op maat aan leerlingen die hun vmbo-diploma hebben gehaald en gaan starten met een mbo-opleiding. De keuze van de mbo-opleiding is bekend en de leerling is geplaatst.

 

Kies Op Tijd actie

De medewerkers van Route 35  gaan het gesprek aan met VO leerlingen die eind van dit schooljaar een overstap maken naar het MBO, maar nog niet ingeschreven zijn bij een mbo-opleiding of die twijfelen ove hun keuze. Aanmelding loopt via de decanen.

Studente die na de kennismaking een negaief sudieadvies hebbn, kunnen in gespre gaan met een medewerker van Route 35 om te onderzoeken of zij bij hun keuze blijven of toch een andere keuze willen maken. Aanmelding gebeurt doorde MBO instelling.
  

Route 35 is de schakel naar een opleiding als je geen startkwalificatie hebt!

Bezoekadres:
Apennijnenweg 9
5022 DT Tilburg

Postadres:
Postbus 1330
5004 BH TILBURG

T 013 - 539 7274
E-mail ons