Overgang van VO naar MBO

Transfercoach

De Transfercoach geeft ondersteuning op maat aan leerlingen die hun vmbo-diploma hebben gehaald en gaan starten met een mbo-opleiding. De keuze van de mbo-opleiding is bekend en de leerling is geplaatst.

De Transfercoach stelt samen met de leerling en ouders/verzorgers een persoonlijk coachingsplan op, waarin doel en plan van aanpak vermeld staan. Er is een nauwe samenwerking tussen de Transfercoach, de leerling, de ouders/verzorgers, de mentor van de VO -school en de studieloopbaanbegeleider van de mbo-school.

Lente- en zomeractie

De medewerkers van Route 35 gaan naar de VO scholen. Zij gaan het gesprek aan met leerlingen die eind van dit schooljaar een overstap maken naar het MBO, maar nog niet ingeschreven zijn bij een mbo-opleiding. Aanmelding loopt via de decanen.
Jongeren tussen de 16 en 23 jaar zonder startkwalificatie groepsgewijs uitnodigen om stand van zaken door te spreken.

Voorlichting VO-scholen over intakeprocedure MBO

De medewerkers van Route 35 gaan naar VO-scholen om leerlingen voor te bereiden op de intakeprocedure op MBO-scholen. Dit gebeurt klassikaal. De voorlichting duurt 1 lesuur.

Route 35 is de schakel naar een opleiding als je geen startkwalificatie hebt!

Bezoekadres:
Stappegoorweg 183
5022 DD TILBURG

Postadres:
Postbus 1330
5004 BH TILBURG

T 013 - 539 7274
F 013 - 539 7011
E-mail ons