Afspraken rondom terugkoppeling BKO

Route 35 houdt de  studieloopbaanbegeleider/coach/mentor op de hoogte over het verloop van het traject.

De uitnodigingsbrief die jongeren ontvangen via de mail, wordt tevens in de CC verzonden naar de studieloopbaanbegeleider/coach/mentor, zodat zij op de hoogte zijn van de start van het traject.

Een beroepskeuze- en/of capaciteitenonderzoek bestaat uit een maatwerkgesprek, testen en een adviesgesprek, als afsluiting:

  • 1e terugkoppeling aan einde traject (direct na adviesgesprek):
    - incl. gespreksdata, onderzoeken, korte conclusie, terugkoppeling
  • Na een aantal maanden neemt de medewerker Route 35 contact op met de studieloopbaanbegeleider/coach/mentor het traject de gewenste resultaten heeft.

Route 35 is de schakel naar een opleiding als je geen startkwalificatie hebt!

Bezoekadres:
Stappegoorweg 183
5022 DD Tilburg

Postadres:
Postbus 1330
5004 BH TILBURG

T 013 - 539 7274
E-mail ons

 

cookies