MBO actie tafel

In samenwerking met leerplicht en de RMC-trajectbegeleiders bestaat de mogelijkheid dat de medewerkers van Route 35 in gesprek gaan met de jongeren die nog niet ingeschreven staan bij een vervolgopleiding. Dit gebeurt via aanmelding door de school waar de student geregistreerd staat als VSV-er

Tijdens het gesprek geven de medewerkers van Route 35 advies over de meest passende opleiding en wordt er contact gelegd met scholen om  instroommogelijkheden te bespreken.

Route 35 is de schakel naar een opleiding als je geen startkwalificatie hebt!

Bezoekadres:
Apennijnenweg 9
5022 DT Tilburg

Postadres:
Postbus 1330
5004 BH TILBURG

T 013 - 539 7274
E-mail ons