MBO actie tafel

Route 35 bemiddelt VO leerlingen naar een passende opleiding als zij in de overgang van VO naar MBO nog geen plek hebben voor het komende schooljaar. Dat betekent soms ook dat een passende opleiding al vol is, dat er gezocht moetworden naar een goede oplossing zodat alle jongeren onderwijs kunnen volgen. In samenwerking met leerplicht en de RMC-trajectbegeleiders wordt er gekeken welke acties er uit gezet moeten worden omdat te realiseren. Tijdens het maatwerkgesprek geven de medewerkers van Route 35 advies over de meest passende opleiding en wordt er contact gelegd met scholen om  instroommogelijkheden te bespreken. Als daar onderling niet uitgekomen wordt dan wordt het dossier besproken bij de MBO actietafel en wordt er met de betrokken partijen gezorgd voor een oplossing. 

Bovenstaande geldt ook voor studenten die gedurende hun mbo opleiding een switch maken.

Route 35 is de schakel naar een opleiding als je geen startkwalificatie hebt!

Bezoekadres:
Stappegoorweg 183
5022 DD Tilburg

Postadres:
Postbus 1330
5004 BH TILBURG

T 013 - 539 7274
E-mail ons

 

cookies