Beroepskeuzeonderzoek en capaciteitentest

Waarom?
Een beroepskeuzeonderzoek wordt ingezet als de studiekeuze onduidelijk is. Een capaciteitentest wordt ingezet als er advies wordt gevraagd over de intellectuele mogelijheden van de jongere om een opleiding succesvol af te ronden.

Doel
Een beroepskeuzeonderzoek geeft zicht in de interesses en persoonlijkheid om de opleiding te vinden die daarbij aansluit. Een capaciteitentest wordt ingezet om te bepalen welk niveau van de opleiding het meest passend is.

Procedure
Een beroepskeuzeonderzoek begint altijd met een maatwerkgesprek, waarin de schoolloopbaan van de jongere in kaart wordt gebracht en waarin geprobeerd wordt om de studiekeuzevragen die er zijn te verhelderen. Als op basis van dit maatwerkgesprek blijkt dat een beroepskeuze onderzoek of een capaciteitentest het passende straject is, volgen de volgende stappen:

Daarna volgt er een uitgebreid onderzoek door middel van tests en vragenlijsten. Het programma daarvan wordt in overleg met de student en de studieloopbaanbegeleder/coach/mentor samengesteld. De tests worden altijd op een vast dagdeel afgenomen en duren een hele ochtend of middag.

In een tweede gesprek worden de resultaten besproken om tot een opleidingskeuze te komen en om te kijken wat er nodig is om het advies te realiseren.

Als het onderzoek is afgerond, ontvangt de student een rapportage, waarin de onderzoeksresultaten worden weergegeven. De studieloopbaanbegeleider/coach/mentor ontvangt een advies voor vervolg.

Als het wenselijk is vindt er na een aantal weken/maanden nog een vervolggesprek plaats om te kijken of de student samen met zijn studieloopbaanbegeleider/coach/mentor voldoende heeft kunnen doen met de uitslagen van de test of dat daar misschien nog begeleiding bij nodig is.

Wie?
Contactpersonen vanuit Route 35:
Monique Verhaegh
Ursula Borgharts
Angelique Stokvis

PROCEDURE TERUGKOPPELING

Route 35 is de schakel naar een opleiding als je geen startkwalificatie hebt!

Bezoekadres:
Apennijnenweg 9
5022 DT Tilburg

Postadres:
Postbus 1330
5004 BH TILBURG

T 013 - 539 7274
E-mail ons