Beroepskeuzeonderzoek en capaciteitentest

Waarom?
Een beroepskeuzeonderzoek wordt ingezet als de studiekeuze onduidelijk is. Een capaciteitentest wordt ingezet als er advies wordt gevraagd over de intellectuele mogelijheden van de jongere om een opleiding succesvol af te ronden.

Doel
Een beroepskeuzeonderzoek geeft beeld van de interesses en persoonlijkheid om de opleiding te vinden die daarbij aansluit. Een capaciteitentest wordt ingezet om te bepalen welk opleidingsniveau het meest passend is.

Procedure
Een beroepskeuzeonderzoek begint altijd met een maatwerkgesprek, waarin de schoolloopbaan van de jongere in kaart wordt gebracht en waarin de studiekeuzevragen die er zijn, verhelderd worden. Als op basis van dit maatwerkgesprek blijkt dat een beroepskeuze-of een capaciteitenonderzoek aan de orde is, wordt een onderzoeksprogramma door de beroepskeuzeadviseur samengesteld. 

Het beroepskeuzeonderzoek wordt online door de student gemaakt. De capaciteitentests worden een keer per maand op locatie afgenomen. Dit is altijd op een vast dagdeel in de week.  

In een tweede gesprek worden de resultaten besproken om tot een opleidingskeuze te komen en om te kijken wat er nodig is om het advies te realiseren.

Als het onderzoek is afgerond, ontvangt de studieloopbaanbegeleider/coach/mentor een advies voor vervolg.

Wie?
Contactpersonen vanuit Route 35:
Monique Verhaegh
Ursula Borgharts
Angelique Stokvis

PROCEDURE TERUGKOPPELING

Route 35 is de schakel naar een opleiding als je geen startkwalificatie hebt!

Bezoekadres:
Stappegoorweg 183
5022 DD Tilburg

Postadres:
Postbus 1330
5004 BH TILBURG

T 013 - 539 7274
E-mail ons

 

cookies