Switchen van opleiding MBO naar MBO

Binnen Route 35 worden studenten geholpen om een passende switch te maken als zij gedurende hun opleiding er achter komen dat de studiekeuze niet klopt. Dat kan zijn omdat er een andere verwachting van het beroep of opleiding is, een andere leertraject of niveau passender is of dat de student andere kwaliteiten ontwikkelt waardoor de studie niet meer passend is.

Op basis van het maatwerkgesprek wordt er gekeken hoe de keuze voor een vervolg duidelijk kan worden, wat er gedaan moet worden om die keuze te realiseren en welke knelpunten dat mogelijk op kan leveren.

De Studieloopbaanbegeleider/coach/metor wordt nauw bij dit proces betrokken zodat ook tijdens de LOB lessen binnen het MBO hiervoor aandacht is.

Route 35 is de schakel naar een opleiding als je geen startkwalificatie hebt!

Bezoekadres:
Stappegoorweg 183
5022 DD Tilburg

Postadres:
Postbus 1330
5004 BH TILBURG

T 013 - 539 7274
E-mail ons

 

cookies