Afspraken rondom terugkoppeling Switch

Route 35 houdt de aanmelder/toeleverende school op de hoogte over het verloop van het traject. De uitnodigingsbrief die studenten ontvangen via de mail, wordt teven in de CC verzonden naar de aanmelder, studieloopbaanbegeleider, traject begeleider en/of mentor.

Een Switchtraject bestaat minimaal uit 8 weken:

 • 1e terugkoppeling na screening/intake Switch:
  - wel/niet toegelaten
  - startdatum
 • 2e terugkoppeling na 8 weken, eerder indien nodig:
  - verzuimstaten op verzoek  
  - advies vervolg na einde traject
 • Verzuimstaten worden elke 4 weken teruggekoppeld
 • Eindbeoordeling

Route 35 is de schakel naar een opleiding als je geen startkwalificatie hebt!

Bezoekadres:
Stappegoorweg 183
5022 DD Tilburg

Postadres:
Postbus 1330
5004 BH TILBURG

T 013 - 539 7274
E-mail ons

 

cookies