Overgang van Entreeopleiding naar de niveau 2 opleiding

Samen zorgen Entreeopleiding en Route 35 ervoor dat nog meer studenten die het niveau 1 diploma  halen door kunnen stromen naar niveau 2. Hoort een student begin april: Jij hebt een go dan start de samenwerking met Route 35. Als de student definitef geplaatst is op een niveau  2 opleiding dan wordt de student vanaf de start van de opleiding tot december begeleid door de eigen SLB-er van de entree opleiding om  de start en de eerste periode met een postief resultaat afgerond wordt en de student een goede doorstart kan maken.

Route 35 is de schakel naar een opleiding als je geen startkwalificatie hebt!

Bezoekadres:
Stappegoorweg 183
5022 DD TILBURG

Postadres:
Postbus 1330
5004 BH TILBURG

T 013 - 539 7274
F 013 - 539 7011
E-mail ons