Switch Lite

Traject 

Het Switch Lite Traject stelt de student met zijn studiekeuzevraag centraal en gaat daarbij uit van de eigen oplossing vermogende kracht van de student. Eigen verantwoordelijkheid, dynamische aanpak en reflectie zijn centrale woorden tijdens dit traject. Het gaat om de student en zijn vraag, het gaat om dynamiek om snel en goed weer de volgende stap te kunnen zetten en het gaat om inzichten in eigen competenties en kwaliteiten.

Doel van het traject

Na het Switch Lite Traject kan de student een doorstart maken. Dat kan zijn een nieuwe aanmelding, een herstart, een werk oriëntatie om tot nieuwe inzichten te komen, een stage gecombineerd met extra ondersteuning om de volgende opleiding goed te beginnen of iets totaal anders. In overleg met de SLB-er , de medewerker route 35 en de student wordt besloten welke volgende stappen er gezet worden na het Switch Lite Trajecttraject.

Omschrijving en duur van het traject

Het Switch Lite traject is een individueel maatwerktraject voor studenten die vrij zelfstandig kunnen werken en kunnen reflecteren op zich zelf en een andere student. Het is een programma van 4 weken met veel individuele coaching en sparmomenten met maximaal 6 andere Switch Lite deelnemers.  

 

Contactpersonen voor dit traject zijn

Ester van iersel

Thessa van Riel

Route 35 is de schakel naar een opleiding als je geen startkwalificatie hebt!

Bezoekadres:
Stappegoorweg 183
5022 DD Tilburg

Postadres:
Postbus 1330
5004 BH TILBURG

T 013 - 539 7274
E-mail ons

 

cookies